بذر درخت های میوه

بذر درخت های میوه


نمایش:
مرتب کردن براساس:

بذر بادامک یا بادام کوهی

بسته ارسالی20 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این مو..

2,050تومان

بذر بیتر ملون ( کارلا )

بسته ارسالی یک عددی می باشدنیاز هابذرها خاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی..

1,850تومان

بذر درخت بنه (پسته کوهی)

بسته ارسالی 20 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

3,150تومان

بذر درخت توت

بسته ارسالی 35 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

4,300تومان

بذر درخت زالزالک

بسته بندی 20 عددی می باشدزمان مناسب برای کاشت بذر درخت زالزالک : 15 اسفند الی 5 فروردینمحلی در زمین ..

4,600تومان

بذر درخت زرشک

بسته ارسالی 30 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

2,950تومان

بذر درخت میوه نارنج

بسته ارسالی 25 عددی می باشدنیاز ها بذرها خاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمام..

2,400تومان

بذر زیتون تلخ

بسته بندی 20 عددی می باشدزمان مناسب کاشت بذر درخت زیتون تلخ : 15 اسفند الی 5 فروردینمحلی در زمین برا..

2,500تومان

بذر میوه گواوا تو سرخ پاکستانی ( میوه درشت )

بسته بندی 5 عددی می باشدنیاز ها بذرها خاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی ا..

5,250تومان

بذر میوه گواوا زرد پاکستانی ( میوه درشت )

بسته بندی 5 عددی می باشدنیاز ها بذرها خاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی ا..

4,950تومان

بذر میوه گواوا زرد ژاپنی ( میوه ریز )

بسته ارسالی 15 عددی می باشدنیاز ها بذرها خاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمام..

4,150تومان

بذر گوجی بری محصولات جدید

بذر گوجی بری

بسته ارسالی 8 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این مو..

6,500تومان

بذر گوجی بری بلک محصولات جدید

بذر گوجی بری بلک

بسته ارسالی 8 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این مو..

6,500تومان