برچسب ها: فروش اینترنتی درخت صنوبر

فیدهای RSS
فروش عمده درخت صنوبر (سرده)

فروش عمده درخت صنوبر (سرده)

helpfa5692 2016/11/05 21:49:26 0
صنوبر،تبریزی، شالک درختی است از راسته مالپیگیالس، تیره بیدیان . نام آن به انگلیسی استتبریزی درختی برگریز است که برگ‌هایش پیش از ریزش رنگ طلائی روشن تا زرد به خود می‌گیرند. تبریزی‌ها همچون بیدها دارای ...
جزئیات بیشتر