برچسب ها: خرید عمده درخت بیدفر

فیدهای RSS
فروش عمده درخت بید فر

فروش عمده درخت بید فر

ایباغ 2016/10/28 23:38:29 0
بید مجنون، گونه‌ای برگریز از بید است که در اصل متعلق به نواحی خشک شمالی کشور چین است اما از طریق جادهٔ ابریشم به دیگر نقاط جهان راه یافته و کاشته شده‌استدرختی به ارتفاع تا ۱۵ متر با شاخه‌های واژگون. ب...
جزئیات بیشتر